COVID-19 och påverkan på arbetande föräldrar

Utbrottet av covid-19 har haft en djupgående inverkan på familjer runt om i världen. För arbetande föräldrar är utmaningarna särskilt akuta. Många kämpar för att balansera arbete och barnuppfostran, samtidigt som de hanterar stressen och ångesten från pandemin.

Situationen är särskilt utmanande för ensamstående föräldrar

Som ofta inte har samma nivå av stöd från en partner. Dessutom är det mer sannolikt att arbetande mödrar är sysselsatta i sektorer som har drabbats särskilt hårt av pandemin, som gästfrihet och detaljhandel.

Det finns några åtgärder som arbetande föräldrar kan vidta för att underlätta bördan under denna svåra tid. För det första är det viktigt att komma ihåg att ta hand om sig själv. Detta kan vara svårt när det ställs så många krav, men det är väsentligt för att effektivt kunna ta hand om sin familj. För det andra behöver du ha sparpengar eftersom vi inte vet vad som kommer att hända nästa dag eller framtid, så investera så snart som tidigt, här kan du investera och spela, och en massa bonusar som väntar Läs mer här.

Det är också viktigt att hålla kontakten med andra föräldrar och att söka stöd när det behövs. Slutligen är det viktigt att vara flexibel och komma ihåg att det inte finns något “rätt” sätt att vara förälder under en pandemi.

Om du är en arbetande förälder som kämpar för att klara av pandemins utmaningar, vet att du inte är ensam. Det finns många resurser och supportnätverk tillgängliga för att hjälpa dig ta dig igenom denna svåra tid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.