Lägg mer fokus på mångfald

Få mer mångfald i ditt företag

Det pratas mer och mer om mångfald på arbetsplatserna. Vi har kommit en bit på vägen, men vi har ännu en lång väg att gå. Vi kan fortfarande göra mycket mer för mångfalden på våra arbetsplatser. Det finns riktigt många anledningar till varför alla företag borde lägga större fokus på mångfald. Här kan du läsa mer om varför mångfald är ett så viktigt ämne, samt vad du själv kan göra för att få en större mångfald i ditt egna företag. 

Varför mångfald?

Varför är det så viktigt att prata om och diskutera mångfald? Mångfald får oss att tänka på nya sätt. Man lär sig nya saker av att möta andra typer av människor. Vi är alla olika och har våra egna styrkor och svagheter. Detta är något som man kan dra nytta av. Om man alltid anställer samma typ av människor, blir det svårt för företaget att kunna utvecklas och bli bättre. Med en större mångfald öppnar man upp för fler möjligheter. Det blir lättare att hitta på nya idéer. Det är med hjälp av nytänkande man kan ta sitt företag framåt. 

Olika är bra

Vart ska man börja?

Börja med att anställa olika typer av människor. Titta inte på deras sexuella läggning, kön, hudfärg eller religiösa bakgrund. Fokusera på det som faktiskt är viktigt, nämligen hur bra de passar till jobbet. Det är ju det som är det viktigaste. När du anställer människor som du inte är van att interagera med kommer du att kunna lära dig att förstå dem bättre. De flesta har någon typ av fördomar. Genom att träffa olika typer av människor kan man göra sig av med dem. 

Arbeta vidare

Sluta inte arbeta med mångfald där. Fortsätt att kommunicera regelbundet. Låt alla få vara med och säga sitt. Om kontoret ska designas om, låt då alla få vara med och välja design. Om ni ska fatta ett viktigt beslut om till exempel arbetstider, låt alla anställdas röst väga lika tungt. Våga prata med varandra och diskutera. Kommunikation är A och O för att en arbetsplats ska kunna fungera. Alla mår bättre av att få vara med och delta, oavsett vad det nu handlar om. Om du lägger ner extra tid och energi på att få till en bra mångfald på ditt arbete kommer du snart att kunna se positiva effekter av det. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.